Lasgroep Zuid

Lasgroep Zuid is een van de zeven regionale lasgroepen in Nederland, die u de mogelijkheid geven zich te laten informeren op het gebied van lassen middels lezingen en excursies over onder andere Lasprocessen, Metaalkunde, Materialen onderzoek, Lasnaadvoorbewerking, Krimpen, Laskosten, Lasapparatuur, Lasrookafzuiging, EN normen, ARBO en Veiligheidsaspecten, NDO, Mechanisatie en Kwaliteitsborging bij het lassen.
 

De vereniging is opgericht in 1987 en heeft momenteel ongeveer 200 leden, welke werkzaam zijn op een breed gebied in de industrie en het onderwijs.

De leden komen niet alleen uit Noord Brabant, Limburg en Gelderland, maar de laatste jaren ook een groot aantal uit Vlaanderen.

Bent u besmet met het lasvirus en wilt u op de hoogte blijven van lastechnische ontwerpen, dan bent u bij Lasgroep Zuid aan het juiste adres. Iedereen is van harte welkom: van lasser tot praktijkingenieur, van leraar tot student. U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier op deze website.
 • Het programma omvat ong. tien bijeenkomsten per jaar (zie hiervoor de agenda).
 • Lezingen en films over de lastechniek, zowel in theorie als in de praktijk.
 • Excursies naar lastechnisch interessante projecten en bedrijven.
 • Kennisuitwisseling en informele contacten met de mensen uit de "laswereld".
 • Verklaring van aanwezigheid in het kader van de EUROPEAN WELDING FEDERATION.

Missie en Visie

1. De vereniging heeft ten doel op het gebied van de lastechniek: 
 • de ontwikkeling in het vakgebied te volgen en bespreekbaar te maken;
 • contacten ter ondersteuning daarvan te bevorderen; 
 • inspelen op instituten welke hierin functioneren;
 • het bevorderen van optimale contacten tussen deze instituten en de industrie in het zuiden van het land;
 • het bevorderen van het gebruik van de meer geavanceerde technieken en de praktische toepassingen;
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 • het organiseren van bijeenkomsten casu quo contactavonden;
 • het organiseren van lezingen casu quo voordrachten;
 • het organiseren van excursies met praktijkdemonstraties;

LGZ bestaat sinds 1987. 
Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis.

Lasgroep Zuid

Secretaris Lasgroep Zuid
Michael Hagelaars
06 53619541
michaelhagelaars@lasgroepzuid.com

De lezingen worden gehouden in De Enck in Oirschot.

Sociaal Cultureel Centrum De Enck Oirschot
De Loop 67
5688 EW  Oirschot
telefoon: +31(0)499-572691
Navigatieadres (parkeerplaats): Harnasweg 4, 5688 EW  Oirschot
Terug naar boven