Geschiedenis

Oprichting

Heden de zeventiende september negentienhonderd zeven en tachtig , verscheen voor mij, Mr. Jacobus Antonius Petrus Maria Peters, notaris ter standplaats Geldrop:

De heer HENDRIK FORTGENS wonende te Eindhoven.
De heer WILLEM PORS wonende te Drunen.
De heer JAN STRIJBOS wonende te Vlodrop.
De heer JOZEF VOSTERMANS wonende te Broekhuizenvorst.
De heer ALBERTUS SCHOENMAKER wonende te Eindhoven.

De comparant verklaarde dat hij en zijn lastgevers een vereniging oprichten met de navolgende statuten.

De vereniging draagt de naam: Lasgroep Zuid; Zij kan bij afkorting  worden aangeduid als L.G.Z.
Zij heeft haar zetel te Eindhoven.
 

1. De vereniging heeft ten doel op het gebied van de lastechniek: 
 • - de ontwikkeling in het vakgebied te volgen en bespreekbaar te maken;
 • - contacten ter ondersteuning daarvan te bevorderen; 
 • - inspelen op instituten welke hierin functioneren;
 • - het bevorderen van optimale contacten tussen deze instituten en de industrie in het zuiden van het land;
 • - het bevorderen van het gebruik van de meer geavanceerde technieken en de praktische toepassingen;
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 • het organiseren van bijeenkomsten casu quo contactavonden;
 • het organiseren van lezingen casu quo voordrachten;
 • het organiseren van excursies met praktijkdemonstraties;

Bovenstaande is een uitreksel uit de notariële vastlegging van de oprichting op 17 september in 1987 van de vereniging Lasgroep Zuid bij de notaris te Geldrop.

Missie en Visie

1. De vereniging heeft ten doel op het gebied van de lastechniek: 

 • - de ontwikkeling in het vakgebied te volgen en bespreekbaar te maken;
 • - contacten ter ondersteuning daarvan te bevorderen; 
 • - inspelen op instituten welke hierin functioneren;
 • - het bevorderen van optimale contacten tussen deze instituten en de industrie in het zuiden van het land;
 • - het bevorderen van het gebruik van de meer geavanceerde technieken en de praktische toepassingen;
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 • het organiseren van bijeenkomsten casu quo contactavonden;
 • het organiseren van lezingen casu quo voordrachten;
 • het organiseren van excursies met praktijkdemonstraties;

Bovenstaande is een uitreksel uit de notariële vastlegging van de oprichting op 17 september in 1987 van de vereniging Lasgroep Zuid bij de notaris te Geldrop.

Ere leden

Benoeming erelid lasgroep Zuid.

Tijdens de jaarvergadering van 2006 is de heer Albert Schoenmakers benoemd tot erelid van Lasgroep Zuid.
Albert Schoenmakers is mede oprichter van onze vereniging en jarenlang bestuurslid.
We bedanken Albert voor zijn inzet en hopen dat hij nog lang als erelid de bijeenkomsten mag blijven bijwonen.

Statutenwijziging Lasgroep Zuid.

Op 17 december 2007 werden door  Mr. Titia Iris Vivian Galama - Feijen, notaris te Geldrop de statuten van Lasgroep Zuid gewijzigd.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op 22 november 2007 besloten de statuten te wijzigen.
De bestuursleden GEORGE VAN MARION en RENE VAN DEN BERG hebben dit in opdracht van het bestuur als zodanig geregeld.

Benoeming Lid van verdiensten:

Tijdens de bijeenkomst van 18 mei 2010 is de heer Wim Pors, als blijk van waardering voor het vele werk gedaan voor de lasgroep zuid, benoemd als lid van verdiensten.

Benoeming erelid Lasgroep Zuid:

Tijdens de op 26 mei 2010 gehouden extra bestuursvergadering zijn Peter van de Nieuwenhof en George van Marion benoemd als erelid van onze vereniging.
Beide heren hebben voor onze lasgroep vele verdiensten gehad en zijn daarvoor beloond met het erelidmaatschap.
Het bestuur bedankt beiden voor het vele werk dat ze voor de vereniging gedaan hebben en wenst hen nog vele jaren in goede gezondheid.Hopelijk mogen wij ze nog jaren op bijeenkomsten begroeten.

Lasgroep Zuid

Secretaris Lasgroep Zuid
Michael Hagelaars
06 53619541
michaelhagelaars@lasgroepzuid.com

De lezingen worden gehouden in De Enck in Oirschot.

Sociaal Cultureel Centrum De Enck Oirschot
De Loop 67
5688 EW  Oirschot
telefoon: +31(0)499-572691
Navigatieadres (parkeerplaats): Harnasweg 4, 5688 EW  Oirschot
Terug naar boven